Vyhledávání


Kontakt

SDH Rasošky

Starosta SDH - Vladimír Fišar - 606 667 821
Velitel SDH - Karel Jandík - 605 571 576

E-mail: sdhrasosky@seznam.cz

Členská základna

Sbor dobrovolných hasičů V Rasoškách k datu 1. 1. 2014 čítá 29 mužů a 17 žen. V tomto roce se rozrosteme o další členy a zájem projevili i naši nástupci z řad dětí.